รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

ค้นหาตาม : ชื่อ
E.g., 19/06/2024
E.g., 19/06/2024
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี เรื่อง จำนวนยืม
41 NLT61060740 Thailand Illustrate ปี 1953 พฤษภาคม 1
42 NLT61060741 Thailand Illustrate ปี 1953 กรกฎาคม 1
43 NLT61060742 Thailand Illustrate ปี 1953 กันยายน 1
44 NLT61060743 Thailand Illustrate ปี 1953 ตุลาคม 1
45 NLT61060744 Thailand Illustrate ปี 1953 พฤศจิกายน 1
46 NLT61060745 Thailand Illustrate ปี 1953 ธันวาคม 1
47 NLT61060782 Thailand Illustrates ปี 1964 พฤษภาคม 1
48 NLT61060783 Thailand Illustrates ปี 1964 มกราคม 1
49 NLT61060875 ไทยเขษม ปี 2 กรกฎาคม 1
50 NLT61060878 ไทยเขษม ปี 2 พฤศจิกายน 1
51 NLT61060879 ไทยเขษม ปี 2 ตุลาคม 1
52 NLT61060880 ไทยเขษม ปี 2 ธันวาคม 1
53 NLT61060881 ไทยเขษม ปี 2 มีนาคม 1
54 NLT61060892 ไทยเขษม ปี 3 กุมภาพันธ์ 1
55 NLT61061097 ศรีกรุง 1 กุมพาพันธ์ 2475 1
56 NLT61061098 ศรีกรุง 2 กุมพาพันธ์ 2475 1
57 NLT61061114 ศรีกรุง 21 กุมพาพันธ์ 2475 1
58 NLT61061126 ศรีกรุง 7 มีนาคม 2475 1
59 NLT63031407 เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 1
60 NLT63041440 จารึกในประเทศไทย เล่ม 3 : อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 15-16 1
20

Pages