หน้าที่พลเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เนื้อหาอย่างย่อ

ตามหลักสูตรวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชั้นประถมศึกษาฉบับใหม่พระพุทธศักราช๒๔๙๑ได้แยกวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมไว้ต่างหากจากกันด้วยเหตุนี้ทางบริษัทจึงได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าเขียนแบบเรียนชุดนี้ขึ้นใหม่อนุโลมตามหลักสูตรดังกล่าวไว้ฉะนั้นหนังสือที่ข้าพเจ้าเขียนใหม่จึงมีหน้าที่ พลเมืองป. 1- 2 -3- 4 ศีลธรรมพลเมืองม 1- 2- 3- 4 แต่ด้วยเหตุที่กระทรวงศึกษาธิการยังไม่ได้   ประมวลการสอนออกมาชั้นหนึ่งๆ    จะให้เรียนอะไรบ้างข้อข้องใจอันนี้ข้าพเจ้าได้อ่านพบในวิทยาจารย์ฉบับเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช๒๔๙๒ท่านอธิบดีกรมสามัญศึกษาได้ต่อกรรมการคุรุสภาใน เรื่องประมวลการสอนนี้ความจริงเป็นหน้าที่ของครูใหญ่โรงเรียนนั้น จะทำมากกว่าแต่เมื่อขอร้องมาทางกรมสามัญศึกษาก็จะได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ทำให้แม้ข้าพเจ้าจะเรียบเรียงใหม่แต่บางตอนก็ได้อนุโลมตามข้อความของ คุณโสภณภาระบุตรอดีตศึกษาธิการจังหวัดซึ่งเคย ซึ่งบริษัทเคยจัดพิมพ์ไปแล้วว่าด้วยวิชาหน้าที่ศีลธรรม ทั้งนี้เพราะ จะได้เป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของนักเรียนและผู้ปกครองซึ่งมีหนังสือชุดนี้อยู่แล้วให้ผ่อนคลายลงได้บ้างอันหนึ่งขอเรียนว่าเมื่อคุณครูสอนจบบทบทบทหนึ่งๆ  แล้วควรให้เด็กของท่านได้หัดเขียนคำยากในบทหนึ่งๆลงไปด้วยจะมีประโยชน์มาก


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 04/03/2018