วันลอยกระทง

วันขึ้น 15​ ค่ำ เดือน ​12 วันลอยกระทง
มีความเชื่อว่าจัดขึ้นเพื่อสะเดาะเคราะห์และขอขมาพระแม่คงคา
บ้างเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที บางส่วนก็เชื่อว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์