Assoc. Prof. Yumi Kitamura จากหอสมุดมหาวิทยาลัยเกียวโต เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น. Associate Professor Yumi Kitamura จากหอสมุดมหาวิทยาลัยเกียวโต (Kyoto University Library) พร้อมผู้ติดตาม เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ และบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติ ให้การต้อนรับ