ปิดบริการ 23 ตุลาคม 2566

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เนื่องในวันปิยมหาราช
ขออภัยในความไม่สะดวก