ปิดบริการ 2 กันยายน 2566

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 2 กันยายน 2566 เนื่องจากจะมีการดับกระแสไฟฟ้า
เพื่อบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี
ขออภัยในความไม่สะดวก