< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / (ปกิณกคดี) ปกิณณกะคดี ของ อัศวพาหุ ตั้งแต่บทที่ 1 ถึง บทที่ 9 >

(ปกิณกคดี) ปกิณณกะคดี ของ อัศวพาหุ ตั้งแต่บทที่ 1 ถึง บทที่ 9

(ปกิณกคดี) ปกิณณกะคดี ของ อัศวพาหุ ตั้งแต่บทที่ 1 ถึง บทที่ 9

เนื้อหาอย่างย่อ

แปลจากภาษาอังกฤษ ซึ่งออกในหนังสือพิมพ์สยามออบเซอร์เวอร์

๒๒๓ หน้า

เลขหมู่หนังสือ: ๐๘๙.๙๕๙๑๑ ม ๖๑๒


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
ผู้แต่ง: อัศวพาหุ
ครั้งที่พิมพ์: 2
ปีที่พิมพ์: ร.ศ.131 (พ.ศ. 2455)
วันที่รับเข้า: 13/06/2020