หน้าก่อนหน้า / ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟหลวงสายใต้ 2459 >

< FULL SCREEN >