หน้าก่อนหน้า / การจัดสร้างพระโกศจันทน์ ในการพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี >

< FULL SCREEN >