หน้าหลัก

พิธีเปิดนิทรรศการ "เฉลิมขวัญวันเสด็จพระราชดำเนิน"

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น.


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณะนักศึกษาจาก INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS) ประเทศอินโดนีเซียเข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 – 11.30 น. คณะนักศึกษาจาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 18 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนภายใต้หลักสูตร “Study Excursion 2019: ITSGoes Beyond”


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

Kids Inspiration ปีที่ 2 ครั้งที่ 10


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง แผนกช่างฝีมืองานศิลปะไทย เข้าศึกษาตู้พระธรรม ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก

วันนี้ (31 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.00 - 15.30 น.


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงเข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันนี้ (31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) เวลา 09.00-12.00 น.


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการเครือข่ายบรรณารักษ์รุ่นใหม่ระหว่างหอสมุดแห่งชาติไทยและฟิลิปปินส์ (The 2nd Convening of Network of Emerging Filipino Library Innovators : NEFLI)

สำนักหอสมุดแห่งชาติไทยร่วมกับหอสมุดแห่งชาติฟิลิปปินส์ได้ร่วมกันจัดโครงการเครือข่ายบรรณารักษ์รุ่นใหม่ระหว่างหอสมุดแห่งชาติไทยและฟิลิปปินส์ (The 2nd Conveni


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

หน้า