หน้าหลัก

โครงการ NLT Edutainment ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562

วันที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น.


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 - 11.30 น.


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ประจำปี 2562

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ม.รามคำแหง นำคณาจารย์และนักศึกษาจาก ม.เทคโนโลยี มารา ประเทศมาเลเซีย ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 – 16.30 น.


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30-12.00 น.


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมฝึกอบรมอักษรไทยน้อย ภายใต้โครงการจัดทำองค์ความรู้ เรื่อง การอ่านถ่ายถอดอักษรโบราณ: อักษรไทยน้อย

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

หน้า