กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรม : การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง แรกมีการพิมพ์

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรม : การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง แรกมีการพิมพ์  เป็นกิจกรรมประกอบการจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 เรื่อง เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม วิทยากรโดย 
•นางอัจฉรา จารุวรรณ
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 
•นางสาวรวิวรรณ พุฒซ้อน
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 
•นายยุทธนาวรากร แสงอร่าม
ภัณฑารักษ์ชำนาญการ
•ดำเนินรายการโดย
นางสาวอุดมพร เข็มเฉลิม
บรรณารักษ์ชำนาญการ 
ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังความรู้จากชุดเอกสารกลุ่มแรกๆ ที่จัดพิมพ์ในสังคมไทยตลอดจนวิวัฒนาการการพิมพ์ของไทย