สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการ 12-16 เมษายน 2567


สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการในวันที่ 12-16 เมษายน 2567 
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และวันหยุดราชการป็นกรณีพิเศษ