ผู้แทนนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยพานักวิชาการชาวต่างชาติ เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้คุณทิพวัฒนา วิโรทัยสกุล ผู้แทนของนายกสมาคมฯ พา Dr. Christian Rudolf Wacker (นักธรณีวิทยาและนักประวัติศาสตร์ด้านการกีฬา) และ Dr. Marcia De Franceschi Neto (นักการศึกษา, ผู้เชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์) เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ โดยมีนางสาวบุบผา ชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมทั้งบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมต้อนรับ