หอสมุดแห่งชาติปิดบริการ วันที่ 24 และ 26 กุมภาพันธ์ 2567

หอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการ
ในวันที่ 24 และ 26 กุมภาพันธ์ 2567
เนื่องในวันมาฆบูชาและวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา