ปิดบริการ 13 ตุลาคม 2566


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566
เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ขออภัยในความไม่สะดวก