กรมศิลปากร ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

กรมศิลปากร ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วัดบูรพาภิราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมีกำหนดการดังนี้
วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖
เวลา ๑๘.๐๐ น. สมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น. ชมการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด "พระจักรีปราบกลียุค"

วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖
เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

สามารถร่วมบริจาคปัจจัยได้ที่
บัญชีธนาคารออมสิน สาขาหน้าพระลาน ชื่อบัญชี “การกุศล กรมศิลปากร"
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ ๐๕๐ - ๕ - ๗๐๓๔๕๕๙๐