ปิดบริการ 29 กรกฎาคม 2566

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน
จะดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า บริเวณถนนศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ขออภัยในความไม่สะดวก