ปิดบริการ 28 กรกฎาคม 2566


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขออภัยในความไม่สะดวก