ปิดบริการ 4-5 พฤษภาคม 2566

สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการในวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566
เนื่องในวันฉัตรมงคล และวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ขออภัยในความไม่สะดวก