บรรณารักษ์จาก National Diet Library Kansaikan และมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะบรรณารักษ์จาก National Diet Library Kansaikan (Asia Information Department) และ Library of Center for Southeast Asian Studies มหาวิทยาลัยเกียวโต พร้อมทั้งผู้ติดตาม รวมจำนวน 5 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความรู้ และความร่วมมือระหว่างห้องสมุด โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ พร้อมทั้งนางสาวบุบผา ชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ ให้การต้อนรับ