ปิดบริการ วันที่ 10 และ 12 ธันวาคม 2565

สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการในวันที่ 10 และ 12 ธันวาคม 2565 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ และวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ ขออภัยในความไม่สะดวก