ปิดบริการ 16-18 พฤศจิกายน 2565

สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565
เนื่องในวันหยุดราชการในกรณีพิเศษ ช่วงการประชุมเอเปค ครั้งที่ 29 ขออภัยในความไม่สะดวก