นักวิจัยจาก University of Malaysia Terengganu เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30-12.00 น. นักวิจัยจาก University of Malaysia Terengganu และผู้ติดตาม จำนวน 17 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ และค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวกับ Malay Sultanate of Peninsular Malaysia (มาเลเซียตะวันตก) ที่มีให้บริการในหอสมุดแห่งชาติ