พิธีแถลงข่าวกิจกรรมโครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดไก่เตี้ย


วันที่ 19 สิงหาคม 2565 สำนักหอสมุดห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้จัดพิธีแถลงข่าวกิจกรรมโครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดไก่เตี้ย "กรมศิลป์ร่วมมือ คณะสงฆ์ร่วมใจ อนุรักษ์ สืบสาน อ่านแปล ใบลาน" ณ วัดไก่เตี้ย เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมี นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธาน และมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม รวม 25 รูป/คน ได้แก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป และจิตอาสาในชุมชนวัดไก่เตี้ย จำนวน 20 คน