ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดโครงการ "Kids Inspiration" ปีที่ 5 ครั้งที่ 5

สำนักหอสมุดแห่งชาติขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน รับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก "Kids Inspiration" ปีที่ 5 ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ "ภาษากาย ภาษาใจ ภาษาไทย" วิทยากรโดย เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป (ตุ๊บปอง) ผ่าน Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น.