ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พิธีแถลงข่าว โครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดไก่เตี้ย "

ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พิธีแถลงข่าว โครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดไก่เตี้ย "กิจกรรมกรมศิลป์ร่วมมือ คณะสงฆ์ร่วมใจ อนุรักษ์ สืบสาน อ่านแปล ใบลาน" โดย อธิบดีกรมศิลปากร (นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ) ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.  ณ วัดไก่เตี้ย เขตตลิ่งชั่น กรุงเทพมหานคร  และทาง Facebook Live  ของหอสมุดแห่งชาติ ทั้งนี้   โครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดไก่เตี้ย จัดโดยกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ เพื่อดำเนินการสำรวจ อนุรักษ์ ลงทะเบียน และจัดเก็บเอกสารโบราณต่างๆ ในวัดให้เป็นระบบ สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑ์ของวัด อันจะบูรณาการประโยชน์อย่างรอบด้าน เช่น แหล่งเรียนรู้อักษร ภาษา วัฒนธรรม สังคม และยังเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรเครือข่ายภาคีกรมศิลปากรกับองค์กรสงฆ์อย่างเหนียวแน่นยิ่งขึ้นไป