ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยาย-อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565

สำนักหอสมุดแห่งชาติขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยาย-อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565 ฟังการอภิปรายและการเล่นสักวาประกอบการแสดงนาฏศิลป์ บรรเลงและขับร้องดนตรีไทย เรื่อง “พระอภัยมณี ตอน สึกชี” โดยศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร และกวีจากสโมสรสยามวรรณศิลป์และสถาบันกวีนิพนธ์ไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการ โดยลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/7tSL2ZdDaYNMFim69 หรือแสกน QR Code (รับจำนวนจำกัด) และยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติได้อีกด้วย