ปิดบริการ 6 เมษายน 2565


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 6 เมษายน 2565
เนื่องในวันจักรี ขออภัยในความไม่สะดวก