ปิดบริการ 13-15 เมษายน 2565


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 13-15 เมษายน 2565
เนื่องในวันสงกรานต์ ขออภัยในความไม่สะดวก