ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 การอภิปรายและการแสดงละครเบิกโรง เรื่อง "พระคเณศร์เสียงา" โดย ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก และคณะโรจน์จรัสฤทธิ์ ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 13.10 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถรับชมได้ทาง Facebook Live ของ หอสมุดแห่งชาติ เท่านั้น