ปิดบริการ 16 กุมภาพันธ์ 2565


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565
เนื่องในวันมาฆบูชา ขออภัยในความไม่สะดวก