ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

สำนักหอสมุดแห่งชาติขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 การบรรยายหัวข้อ "ห้องสมุดกับการก้าวผ่านจาก New Normal สู่ Next Normal" ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 - 15.00 น. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/Swmkf51sQA3pdobV9 (ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 หรือหากมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว) **รับจำนวนจำกัด**