คุณวิจิตรา (วิจิตรวาทการ) รังสิยานนท์ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดวิจิตรวาทการ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

คุณวิจิตรา (วิจิตรวาทการ) รังสิยานนท์ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดวิจิตรวาทการ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.30-12.00 น. คุณวิจิตรา (วิจิตรวาทการ) รังสิยานนท์

ทายาทพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดวิจิตรวาทการ และมอบหนังสือ

ที่เป็นผลงานของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ และทายาท แก่ทางสำนักหอสมุดแห่งชาติ

เพื่อสำหรับให้บริการแก่ประชาชน โอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช)

ให้การต้อนรับและรับมอบหนังสือดังกล่าว ณ ห้องหนังสือประเทศไทย ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ