กิจกรรมโครงการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๑ (๑๙ มิ.ย.๖๑)

กิจกรรมโครงการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๑ (๑๙ มิ.ย.๖๑)

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย กรมศิลปากร ร่วมกับ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๑ "การจัดทำทะเบียนวัตถุในพิพิธภัณฑ์ ปีที่ ๒" ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการอ่านถ่ายถอด การดูแลรักษาและจัดเก็บเอกสารโบราณประเภทต่างๆ ดังนี้

๑. ทำสำเนาจารึกเพิ่มเติมและอ่านถ่ายถอดจารึกฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราชจำลองในพระอุโบสถวัดขวางชัยภูมิ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จ.ศ.๑๒๖๗ ร.ศ. ๑๒๔ พ.ศ.๒๔๔๘ ปีมะเส็ง ตรงกับสมัยรัชกาลที่๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒. ลงทะเบียนเอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุดไทย ให้แก่เครือข่าย แบ่งเป็นหมวดต่างๆ ได้แก่ หมวดกฎหมาย หมวดวรรณคดี หมวดธรรมคดี และตำราโหราศาสตร์ รวมทั้งสิ้น ๓๑ รายการ ให้แก่ นายสมชาย ปงศรีชัย เครือข่ายเอกสารโบราณ ฯ เพื่อจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าจก ๒๐๐ปี อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ต่อไป