กิจกรรม NLT Edutainment ครั้งที่ 8

กิจกรรม NLT Edutainment ครั้งที่ 8

วันที่ 24 มิ.ย. 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรม NLT Edutainment ครั้งที่ 8

ณ ห้องบริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ อาคาร 1 ชั้น 1 โดยมี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช)

เข้าร่วมฟังการเสวนาพูดคุยและมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร โดยในครั้งนี้สำนักหอสมุดแห่งชาติได้เชิญคุณคัมภีร์ สรวมศิริ (หมอเก๋อ)

เจ้าของผลงาน "หิมาลัยต้องใช้หูฟัง" " Greenland Skylight พื้นห่มขาว ดาวห่มเขียว" และ "Mon Mont Blanc หันซ้ายก็ภูผา หันขวาก็ภูเขา"

มาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์และการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ >> https://photos.app.goo.gl/VCq95umacz31Mu7K7