< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / หลักการสังเคราะห์สร้าง/พัฒนาระบบจัดการปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยทำงานยุคดิจิทัลด้วยหลักพุทธธรรมกับศาสตร์พระราชา (ฉบับปรับแก้ไข 2) >

หลักการสังเคราะห์สร้าง/พัฒนาระบบจัดการปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยทำงานยุคดิจิทัลด้วยหลักพุทธธรรมกับศาสตร์พระราชา (ฉบับปรับแก้ไข 2)

หลักการสังเคราะห์สร้าง/พัฒนาระบบจัดการปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยทำงานยุคดิจิทัลด้วยหลักพุทธธรรมกับศาสตร์พระราชา (ฉบับปรับแก้ไข 2)

หมวด: National E-Library
หมวดรอง: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ISBN: 978-616-598-303-7
ผู้แต่ง: พิศมัย ทองเที่ยง
ครั้งที่พิมพ์: 3
ปีที่พิมพ์: 2566
วันที่รับเข้า: 01/12/2023