< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / พระราชฉายาลักษณ์แลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก >

พระราชฉายาลักษณ์แลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระราชฉายาลักษณ์แลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เนื้อหาอย่างย่อ

พระบรมราชฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พ.ศ.2468


หมวด: หนังสือหายาก
ปีที่พิมพ์: 2468
วันที่รับเข้า: 12/05/2022