ตำรายาพิเศษ

ตำรายาพิเศษ

หมวด: หนังสือหายาก
ผู้แต่ง: ปวเรศวริยาลงกรณ์, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา
ปีที่พิมพ์: 2452
วันที่รับเข้า: 12/05/2022