ตำนานเสภา

หมวด: หนังสือหายาก
ผู้แต่ง: พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ครั้งที่พิมพ์: 2
ปีที่พิมพ์: 2468
วันที่รับเข้า: 09/05/2022