< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / บาญชีรูปที่นำมาออกประกวดในงานวัดเบญจมบพิตร วันที่ 8 ถึงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2456 >

บาญชีรูปที่นำมาออกประกวดในงานวัดเบญจมบพิตร วันที่ 8 ถึงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2456

บาญชีรูปที่นำมาออกประกวดในงานวัดเบญจมบพิตร วันที่ 8 ถึงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2456

หมวด: หนังสือหายาก
ปีที่พิมพ์: 2456
วันที่รับเข้า: 22/04/2022