น้ำพักน้ำแรง

น้ำพักน้ำแรง

เนื้อหาอย่างย่อ

พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานปลงศพนายหลี เสฐียรโกเสศ


หมวด: หนังสือหายาก
ผู้แต่ง: คณะกรรมการชำระปทานุกรม
ปีที่พิมพ์: 2479
วันที่รับเข้า: 22/04/2022