< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / พระราชปรารภในพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ความตายในท่ามกลางอายุ >

พระราชปรารภในพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ความตายในท่ามกลางอายุ

พระราชปรารภในพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ความตายในท่ามกลางอายุ

เนื้อหาอย่างย่อ

พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าเหมวดีโปรดให้พิมพ์เมื่อทรงบำเพ็ญพระกุศลในงานศพเจ้าจอมมารดาเหม รัชกาลที่ ๕ ครบสัปตมวาร


หมวด: หนังสือหายาก
ผู้แต่ง: นายกราชบัณฑิตยสภา
ปีที่พิมพ์: 2474
วันที่รับเข้า: 05/01/2022