< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / พุทธาวตาโร แปลจากสันสกฤต >

พุทธาวตาโร แปลจากสันสกฤต

พุทธาวตาโร แปลจากสันสกฤต

เนื้อหาอย่างย่อ

พิมพ์ในงานศพ ท่านผาด พิไชยแพทย์ 

พุทธประวัติสังเขป ภาษาสันสกฤตคัดจากหนังสือทศาวตารจริตซึ่งเกษเมนทรมหากวีเป็นผู้แต่งเฉพาะตอนที่ 9


หมวด: หนังสือหายาก
ผู้แต่ง: หอพระสมุดวชิรญาณ สภานายก
ปีที่พิมพ์: 2466
วันที่รับเข้า: 05/01/2022