< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / โคลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่%202%20พระพุทธเลิศหล้านภาลัย >

โคลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่%202%20พระพุทธเลิศหล้านภาลัย

โคลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่%202%20พระพุทธเลิศหล้านภาลัย

หมวด: หนังสือหายาก
ผู้แต่ง: พระบาทสมเดจพระรามาธิบดีที่ 3 พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปีที่พิมพ์: 2468
วันที่รับเข้า: 10/08/2021