< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / การดูภาพจิตรกรรมทั่วๆไป >

การดูภาพจิตรกรรมทั่วๆไป

การดูภาพจิตรกรรมทั่วๆไป

เนื้อหาอย่างย่อ

เอกสารการบรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับศิลปะสมัยปัจจุบันของกรมศิลปากรอันดับที่ ๒ ณ หอสมุดแห่งชาติในหัวข้อการดูภาพจิตรกรรมทั่วๆ ไป เพื่อแนะนำการดูภาพจิตรกรรมทั่วๆ ไป แนะนำข้อมูล หลักเกณฑ์ในการดูงานจิตรกรรมสมัยใหม่ จิตรกรรมประเพณีนิยม


หมวด: หนังสือหายาก
ปีที่พิมพ์: 2512
วันที่รับเข้า: 21/07/2021