< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / สุภาษิตสอนสตรี สวัสดิรักษาคำกลอนและเพลงยาวถวายโอวาทของสุนทรภู่ >

สุภาษิตสอนสตรี สวัสดิรักษาคำกลอนและเพลงยาวถวายโอวาทของสุนทรภู่

สุภาษิตสอนสตรี สวัสดิรักษาคำกลอนและเพลงยาวถวายโอวาทของสุนทรภู่

เนื้อหาอย่างย่อ

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ รองอำมาตย์ตรี ขุนยรรยงกิจจากร [ยง(อนุบรรยงก์) ยรรยง] ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ 17 เมษายน พุทธศักราช 2512


หมวด: หนังสือหายาก
ผู้แต่ง: สุนทรภู่
ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 40
ปีที่พิมพ์: 2512
วันที่รับเข้า: 15/07/2021