< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / 5 นามเรือ ระวางเรือพระที่นั่งแลเรือกระบวน ตั้งแต่รัชกาลที่1 ถึง รัชกาลที่5 >

5 นามเรือ ระวางเรือพระที่นั่งแลเรือกระบวน ตั้งแต่รัชกาลที่1 ถึง รัชกาลที่5

5 นามเรือ ระวางเรือพระที่นั่งแลเรือกระบวน ตั้งแต่รัชกาลที่1 ถึง รัชกาลที่5

เนื้อหาอย่างย่อ

๕ นามเรือ

ระวางเรือพระที่นั่งแลเรือกระบวน

ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่ง ถึง รัชกาลที่ห้า

ตามฉบับมีในหอพระสมุดวชิรญาณ เปนบาญชีที่ทำใน

รัชกาลที่๓ ฉบับ ๑ สอบกับบาญชีที่เจ้าพระยาทิพากรวงษ์ จดไว้ใน

หนังสือพงษาวดารอีกฉบับหนึ่ง

 


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 22/04/2020