การพิจารณาปัญหาเรื่องเจดีย์โบราณที่อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

เนื้อหาอย่างย่อ

การพิจารณาปัญหาเรื่องเจดีย์โบราณที่อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

เลขหมู่หนังสือ ๙๑๓.๕๙๓

กรมศิลปากรจัดพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๑๘

พิมพ์ครั้งแรก

๑,๐๐๐ ฉบับ

 


พิมพ์ที่โรงพิมพ์การศาสนา

นายพยุง  ทิพยเนตร ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา ๒๕๑๘


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
ผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ครั้งที่พิมพ์: 1
ปีที่พิมพ์: 2518
วันที่รับเข้า: 30/03/2020