(หนังสือแบบค้นตัวสะกด) หนังสือแบบค้นตัวสกด

เนื้อหาอย่างย่อ

การสอนหนังสือเด็กเปนอย่างยากอยู่ ก็ที่จะสอนให้เขียนหนังสือใช้ตัวสกดถูกต้อง เพราะในสำเนียงไทยคำอ่านซึ่งมาแต่ภาษาบาฬีและภาษาสันสกฤตเหมือนเหมือนกันอยู่หลายตัวเป็นต้นว่าในมาตรากน ตัว ญ ณ น ร ล ฬ สกดก็อ่านสำเนียงเหมือนกันจึงไม่มีหลักที่จะสังเกตด้วยเสียงครั้งจะสอนทางตำราไวยากรณ์คือตั้งบัญญัติวรรคและฐานกรณ์ของตัวอักษรก็ที่ไหนเด็กแรกแรกเรียนจะสามารถเข้าใจได้ก็จะยิ่งยากหนักไปเพราะฉะนั้นมีทางสอนอยู่แต่ที่จะเก็บศัพท์ที่ตัวอักษรสะกดเหมือนๆการมาเรียงไว้เปนพวกๆให้เด็กสังเกตดูไปจนชำนาญเคยตาเจนใจจนใช้ตัวอักษรได้ถูกส่วนสัดที่ง่ายๆและจะต้องมีที่ใช้มากนั้นได้เรียบเรียงตัดต่อและทำแบบฝึกหัดไว้สำหรับฝึกสอนนักเรียนในแบบเรียนเร็วเล่ม ๒ แล้ว ในเล่มนี้เหลือไว้แต่สัตว์ที่ยากยากเรียงกันตามตัวสกดสำหรับจะให้นักเรียนค้นหาคำแปลแลที่ใช้ เมื่อจะไปพบศัพท์เหล่านี้ในหนังสือใดๆหรืออยากจะรู้ศัพท์ต่างๆที่ตัวใดสกดก็จะได้คนดูในเล่มนี้หรืออาจาริย์จะใช้สำหรับอ่านให้นักเรียนเขียนซ้อมก็ได้แต่มิใช่สำหรับท่องให้จำได้ปากเปล่าเพราะการที่ท่องจำได้ปากเปล่านั้นไม่มีประโยชน์อันใดคุ้มความลำบากเลยหนังสือแบบค้นตัวสกดนี้แต่เดิมหมายจะไว้ท้ายแบบเรียนเร็วเล่ม ๒ ในเล่มเดียวกันแต่เห็นหนังสือมากหน้าเล่มจะหนาเหลือเกินไปจึงเย็บออกเปนเล่มต่างหากเปนหนังสือสำหรับช่วยในแบบเรียนเร็วด้วย 


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
ผู้แต่ง: กรมศึกษาธิการ
ครั้งที่พิมพ์: 3
ปีที่พิมพ์: ร.ศ.120 (พ.ศ. 2444)
วันที่รับเข้า: 28/05/2018